РЕЧЕН

р. МАЛКА АРДА
р. ЮГОВСКА
р. ДАВИДКОВСКА
р. АРДА (горно течение)
р. ЧАЯ (горно течение)
р. ЧЕПЕЛАРСКА РЕКА
р. БЯЛА РЕКА
р. НЕДЕЛИНСКА РЕКА
р. ЧЕРНА РЕКА
р. ТРИГРАДСКА РЕКА
р. БУНОВСКА РЕКА

ЯЗОВИРИ

БАЗА ЗА СПОРТЕН РИБОЛОВ - с. СОКОЛОВЦИ

РИБА

ШАРАН
СОМ
ПЪСТЪРВА