ДИВЕЧА ПО ТЕЗИ МЕСТА

ЛИСИЦА
ВЪЛК
ДИВА КОТКА
ДИВО ПРАСЕ
СЪРНА